Feb 18 2014

Czy chcesz pozostać dinozaurem? – Agile / Lean w zarzadzaniu projektami

Published by under Agile

Wiele firm próbuje poprawić swoją konkurencyjność przy użyciu standardowych narzędzi takich jak:  plany redukcji kosztów, monitorowanie wydatków, próba stworzenia nowych produktów.

Jakie jeszcze działanie może pomóc w sprostaniu konkurencji?

Zastanówmy się jak można:

- obniżyć koszty

- zwiększyć zyski

- osiągnąć więcej

Encyklopedia zarządzania definiuje efektywność jako rezultat podjętych działań, opisany relacją uzyskanych efektów do poniesionych nakładów. Jeżeli udałoby się nam zwiększyć efektywność zespołu projektowego moglibyśmy osiągnąć zamierzone cele (opisane wyżej).

Zwinne podejście (ang. Agile) do projektów niejako z definicji powoduje większą efektywność zespołu projektowego.

 

http://www.pmi.org.pl/index.php/slaski-news/819-czy-chcesz-pozostac-dinozaurem-agile-lean-w-zarzadzaniu-projektami

No responses yet

Jun 08 2012

Konferencja Computerworld – Agile w biznesie

Published by under Uncategorized

Rozwijające się od 50 lat zarządzanie projektami wydawało się dziedziną stabilną (zachodzące zmiany były subtelnymi poprawkami i kosmetycznymi uzupełnieniami) i sformalizowaną (ustalone ścieżki rozwoju i certyfikacji), podobnie jak same metodyki zarządzania projektami. Równocześnie, mimo ogromnego konserwatyzmu środowiska, praktycy dostrzegali, że obowiązujące standardy (przede wszystkim PRINCE2 i PMBoK) nie nadążają za wyzwaniami współczesnego rynku i potrzebami biznesu.

Computerworld organizuje konferencje dotycząca zwinnego podejścia do zarządzania projektami.

Link do strony konferencji

No responses yet

Apr 01 2010

Project Management in Emerging Markets – PMI Global zagląda do Polski

Published by under Project Management

Rozwój zarządzania projektami w Polsce jest widoczny na każdym kroku. Coraz więcej osób wybiera karierę kierownika projektu, firmy zauważają potrzebę skoordynowanego zarządzania projektami i oczekują od pracowników zrozumienia tematu Project Management’u.

PMI Global zauważyło ten rozwój i wzrost zainteresowania dziedziną zarządzania projektami w Polsce. Na swoim centrum karier zamieściło opis rozwoju dziedziny project mangement w kilku rozwijających się krajach. Są to Argentyna, Brazylia, Południowa Afryka, Korea Południowa i oczywiście Polska.

Artykuł mogą Państwo znaleźć na stronie PMI pod adresem: http://www.pmi.org/Pages/CC-Emerging-Markets.aspx

No responses yet

Oct 01 2009

PMI Agile Community of Practice – “woda i ogień” razem

Published by under Agile,Project Management

Od niepamiętnych czasów terminy PMI i Agile były synonimami przeciwstawnych znaczeń. Jak ogień i woda, ciężka metodologia PMI nie miała nic wspólnego ze lekkim, zwinnym podejściem Agile/SCRUM.

Jednakże od lata tego roku, PMI i Agile zbliżają się do siebie.  Powstała bowiem formalna grupa zajmująca się Agile’em jako praktykami zarządzania projektami wsród członków PMI.

PMI Agile Community of Practice – to wirutalna grupa której celem jest popularyzacja technik Agile’owych wśród kierowników projektów skupionych w PMI.

To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich zafascynowanych Agile’em, kolejny krok na drodze do popularyzacji lekkiego podejścia do zarządzania projektami.

Proszę o kontakt osoby zainteresowane PMI Agile Community of Practice, zostałem wybrany oficjalnym reprezentantem tej grupy w Polskim oddziale PMI Poland Chapter.

No responses yet

Oct 13 2008

Efektywność – idealna inwestycja w niepewnych czasach

Published by under Agile,Project Management

Wiele firm próbuje przygotować się na nadciągające spowolnienie gospodarcze. Wdrażają one plany redukcji kosztów, dokładniej przyglądają się wydatkom, udoskonalają swoje produkty. Niektóre z nich zaczynają myśleć o redukcjach zatrudnienia.

Jakie jeszcze działanie może pomóc w sprostaniu recesji?

Zastanówmy się jak można:

  • obniżyć koszty
  • zwiększyć zyski
  • osiągnąć więcej

Encyklopedia zarządzania definjuje efektywność jako rezultat podjętych działań, opisany relacją uzyskanych efektów do poniesionych nakładów.

Jeżeli udało by się nam zwiększyć efektywność zespołu projektowego moglibyśmy osiągnąc zamierzone cele (opisane wyżej).

Zwinne podejście (ang. Agile) do projektów niejako z definicji powoduje większą efektywność zespołu projektowego.

Być może naprawdę dobrą inwestycją w obliczu nadciągajęcego spowolnienia jest właśnie zastanowienie się nad wdrożeniem zwinnego podejścia do tworzenia naszych produktów.

No responses yet

Feb 12 2008

Zwinne zarządzanie innowacyjnymi projektami – agencje kreatywne

Published by under Agile,Project Management

Abstract Effect Zwinne podejście do zarządzania projektami nie ogranicza się tylko do projektów informatycznych. Wspólną cechą projektów z obszaru IT jest wysoka innowacyjność oraz kreatywność. Jednakże wiele innych branż realizuje projekty o podobnej złożoności technologicznej czy kreatywnej.

Większość prac prowadzonych przez wyspecjalizowane agencje reklamowe jest wysoce innowacyjna oraz kreatywna. Zastosowanie „zwinnego” podejścia jest naturalną drogą do zwiększenia efektywności zespołu. Oczywiście należy wybrać odpowiednią metodologię oraz należycie ją dostosować do specyfiki pracy agencji reklamowych.

Continue Reading »

No responses yet

Nov 21 2007

„Agile’owe” metody prowadzenia projektów (Agile/XP/Scrum) a tradycyjne podejście (PMBoK)

Published by under Agile,Project Management

scrum.jpg W ostatnich latach rośnie popularność “agile’owych” metod prowadzenia projektów, jest to szczególnie widoczne w branży IT. W USA bardzo dużą popularność wśród firm zajmujących się produkcją oprogramowania zdobywają takie podejścia jak SCRUM, XP czy Feature Driven Development.

Wszystkie te metody, schematy opierają się na iteracyjnym oraz inkrementacyjnym podejściu do tworzenia produktu. Znalazły one odzwierciedlenie w deklaracji programowej twórców tych metod nazwanej Manifestem Agile (Manifesto for Agile Software Development, 2001). Manifest ten jest skrótowym opisem celu dla którego zostały one stworzone.

Continue Reading »

No responses yet

May 12 2007

Profesjonalizm w zarządzaniu projektami – opis standardu na podstawie Project Management Body of Knowledge (PMBoK®)

Published by under Wystąpienia

III Ogólnopolski Kongres MBA

Zwiększająca się konkurencja na światowych rynkach, procesy globalizacyjne oraz rozwój nowoczesnych technologii powodują coraz większe zainteresowanie podnoszeniem kompetencji organizacji w zarządzaniu projektami. Skuteczne zarządzanie projektami polega na wdrożeniu sprawnych i sprawdzonych metodologii oraz standardów.

 

Jednym z wiodących profesjonalnych standardów, wdrożonym w bardzo wielu organizacjach na całym świecie jest opracowany przez Project Management Institute zbiór procesów zarządzania projektami – Project Management Body of Knowledge (PMBoK ®).

 

PMBoK jest uznanym światowym standardem (IEEE Std 1490-2003) zawierającym fundamenty zarządzania projektami, mającym zastosowanie w bardzo szerokim spektrum przedsięwzięć takich jak projekty budowlane, inżynieryjne, informatyczne oraz wiele innych.

 

W trakcie wystąpienia zostało umówione wprowadzenie do standardu PMBoK ®, opisujące 5 podstawowych grup procesów zarządzania projektem oraz 9 obszarów wiedzy potrzebnej do skutecznego zarządzania.

 

Kongres MBA - Artur Bialy, PMP

 

Kongres MBA - Artur Bialy, PMP

 

 

 

Comments Off

May 08 2007

PMI Poland Chapter, Krakow Branch

Published by under Project Management

PMI Poland Chapter – nowy rozdział w zarządzaniu projektami w Polsce

W wyniku zakonczenia pilotażowego projektu CTP (Community Transformation Project) polskie odziały PMI zostały przekształcone w jeden odział z branch’ami w 5 miastach.

Został utworzony nowy chapter – PMI Poland Chapter z branch’ami w:

  • Warszawie
  • Krakowie
  • Wrocławie
  • Gdańsku
  • Poznaniu

Decyzcja ta otwiera nowy rodział w działalności stowarzyszenia PMI w Polsce. Lokalne odziały mają lepszy dostęp do kierowników projektów oraz działając na lokalnych rynkach docierają do większego grona z informacjami o zarządzaniu projektami oraz z światowymi trendami w tej dziedzinie.

Informacje na temat działalności krakowskiego odziału można znaleźć na stronie:

http://www.pmi.org.pl/krakow

Comments Off