Archive for the 'Uncategorized' Category

Jun 08 2012

Konferencja Computerworld – Agile w biznesie

Published by under Uncategorized

Rozwijające się od 50 lat zarządzanie projektami wydawało się dziedziną stabilną (zachodzące zmiany były subtelnymi poprawkami i kosmetycznymi uzupełnieniami) i sformalizowaną (ustalone ścieżki rozwoju i certyfikacji), podobnie jak same metodyki zarządzania projektami. Równocześnie, mimo ogromnego konserwatyzmu środowiska, praktycy dostrzegali, że obowiązujące standardy (przede wszystkim PRINCE2 i PMBoK) nie nadążają za wyzwaniami współczesnego rynku i potrzebami biznesu.

Computerworld organizuje konferencje dotycząca zwinnego podejścia do zarządzania projektami.

Link do strony konferencji

No responses yet