Archive for November, 2007

Nov 21 2007

„Agile’owe” metody prowadzenia projektów (Agile/XP/Scrum) a tradycyjne podejście (PMBoK)

Published by under Agile,Project Management

scrum.jpg W ostatnich latach rośnie popularność “agile’owych” metod prowadzenia projektów, jest to szczególnie widoczne w branży IT. W USA bardzo dużą popularność wśród firm zajmujących się produkcją oprogramowania zdobywają takie podejścia jak SCRUM, XP czy Feature Driven Development.

Wszystkie te metody, schematy opierają się na iteracyjnym oraz inkrementacyjnym podejściu do tworzenia produktu. Znalazły one odzwierciedlenie w deklaracji programowej twórców tych metod nazwanej Manifestem Agile (Manifesto for Agile Software Development, 2001). Manifest ten jest skrótowym opisem celu dla którego zostały one stworzone.

Continue Reading »

No responses yet