Archive for February, 2008

Feb 12 2008

Zwinne zarządzanie innowacyjnymi projektami – agencje kreatywne

Published by under Agile,Project Management

Abstract Effect Zwinne podejście do zarządzania projektami nie ogranicza się tylko do projektów informatycznych. Wspólną cechą projektów z obszaru IT jest wysoka innowacyjność oraz kreatywność. Jednakże wiele innych branż realizuje projekty o podobnej złożoności technologicznej czy kreatywnej.

Większość prac prowadzonych przez wyspecjalizowane agencje reklamowe jest wysoce innowacyjna oraz kreatywna. Zastosowanie „zwinnego” podejścia jest naturalną drogą do zwiększenia efektywności zespołu. Oczywiście należy wybrać odpowiednią metodologię oraz należycie ją dostosować do specyfiki pracy agencji reklamowych.

Continue Reading »

No responses yet