Archive for October, 2008

Oct 13 2008

Efektywność – idealna inwestycja w niepewnych czasach

Published by under Agile,Project Management

Wiele firm próbuje przygotować się na nadciągające spowolnienie gospodarcze. Wdrażają one plany redukcji kosztów, dokładniej przyglądają się wydatkom, udoskonalają swoje produkty. Niektóre z nich zaczynają myśleć o redukcjach zatrudnienia.

Jakie jeszcze działanie może pomóc w sprostaniu recesji?

Zastanówmy się jak można:

  • obniżyć koszty
  • zwiększyć zyski
  • osiągnąć więcej

Encyklopedia zarządzania definjuje efektywność jako rezultat podjętych działań, opisany relacją uzyskanych efektów do poniesionych nakładów.

Jeżeli udało by się nam zwiększyć efektywność zespołu projektowego moglibyśmy osiągnąc zamierzone cele (opisane wyżej).

Zwinne podejście (ang. Agile) do projektów niejako z definicji powoduje większą efektywność zespołu projektowego.

Być może naprawdę dobrą inwestycją w obliczu nadciągajęcego spowolnienia jest właśnie zastanowienie się nad wdrożeniem zwinnego podejścia do tworzenia naszych produktów.

No responses yet