Archive for October, 2009

Oct 01 2009

PMI Agile Community of Practice – “woda i ogień” razem

Published by under Agile,Project Management

Od niepamiętnych czasów terminy PMI i Agile były synonimami przeciwstawnych znaczeń. Jak ogień i woda, ciężka metodologia PMI nie miała nic wspólnego ze lekkim, zwinnym podejściem Agile/SCRUM.

Jednakże od lata tego roku, PMI i Agile zbliżają się do siebie.  Powstała bowiem formalna grupa zajmująca się Agile’em jako praktykami zarządzania projektami wsród członków PMI.

PMI Agile Community of Practice – to wirutalna grupa której celem jest popularyzacja technik Agile’owych wśród kierowników projektów skupionych w PMI.

To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich zafascynowanych Agile’em, kolejny krok na drodze do popularyzacji lekkiego podejścia do zarządzania projektami.

Proszę o kontakt osoby zainteresowane PMI Agile Community of Practice, zostałem wybrany oficjalnym reprezentantem tej grupy w Polskim oddziale PMI Poland Chapter.

No responses yet