Feb 12 2008

Zwinne zarządzanie innowacyjnymi projektami – agencje kreatywne

Published by at 6:26 pm under Agile,Project Management

Abstract Effect Zwinne podejście do zarządzania projektami nie ogranicza się tylko do projektów informatycznych. Wspólną cechą projektów z obszaru IT jest wysoka innowacyjność oraz kreatywność. Jednakże wiele innych branż realizuje projekty o podobnej złożoności technologicznej czy kreatywnej.

Większość prac prowadzonych przez wyspecjalizowane agencje reklamowe jest wysoce innowacyjna oraz kreatywna. Zastosowanie „zwinnego” podejścia jest naturalną drogą do zwiększenia efektywności zespołu. Oczywiście należy wybrać odpowiednią metodologię oraz należycie ją dostosować do specyfiki pracy agencji reklamowych.

Większość metod/metodyk zwinnych (ang. Agile) jest nastawiona na projekty informatyczne. Extreme Programming (XP) na przykład jest ściśle nakierunkowana na projekty programistyczne i wręcz służy jako warstwa inżynierska procesu tworzenia oprogramowania.

Dobrym rozwiązaniem dla agencji relamowych jest SCRUM. SCRUM to własnie metoda prowadzenia projektów innowacyjnych, jest to w zasadzie sposób wytwadzania dowolnych produktów odznaczających sie dużym stopniem niepewności oraz kreatywności. Używana jest w skomplikowanych projektach, w których nie można przewidzieć wszystkiego, co może się przydarzyć, lub w przypadku przedsięwzięć o wysokim stopniu innowacyjności.

922920___bulb__.jpg SCRUM to:

  • dostarczanie kolejnych, coraz bardziej dopracowanych wyników
  • włączanie się przyszłych użytkowników w proces wytwórczy
  • samoorganizacja zespołu projektowego

Aby móc skutecznie wdrożyć SCRUM w specyfice występującej w agencjach reklamowych należy odpowiednio zmodyfikować ten proces. Przede wszystkim należy dopasować podział na iteracje do specyfiki cylku życia projektów kreatywnych. Czyli należy w podzielić projekt na iteracje zajmujące się: zrozumieniem briefu, analizą marketingową oraz procesem kreatywnym.

Zaangażowanie klienta jest tutaj kluczowym elementem dla sukcesu projektu, jednakże przy wykorzystaniu SCRUM’u ten element jest wspierany i wręcz wymagany w procesie projektowym.

Wykorzystanie „zwinnego” podejścia do zarządzania projektami znacznie podnosi skuteczność działania zespołu, jego produktywność, wprowadza uporządkowanie przy jednoczesnym zachowaniu wsparcia dla kreatywności, nieformalnych relacji oraz innowacyjności. Jak wiemy kreatywność oraz nieformalne relacje doskonale opisują środowisko działania agencji kreatywnych.

Udanej zabawy ze SCRUM’em !!!

763389_fruityyy_4.jpg

No responses yet

Comments are closed at this time.

Trackback URI |