May 08 2007

PMI Poland Chapter, Krakow Branch

Published by at 11:59 pm under Project Management

PMI Poland Chapter – nowy rozdział w zarządzaniu projektami w Polsce

W wyniku zakonczenia pilotażowego projektu CTP (Community Transformation Project) polskie odziały PMI zostały przekształcone w jeden odział z branch’ami w 5 miastach.

Został utworzony nowy chapter – PMI Poland Chapter z branch’ami w:

  • Warszawie
  • Krakowie
  • Wrocławie
  • Gdańsku
  • Poznaniu

Decyzcja ta otwiera nowy rodział w działalności stowarzyszenia PMI w Polsce. Lokalne odziały mają lepszy dostęp do kierowników projektów oraz działając na lokalnych rynkach docierają do większego grona z informacjami o zarządzaniu projektami oraz z światowymi trendami w tej dziedzinie.

Informacje na temat działalności krakowskiego odziału można znaleźć na stronie:

http://www.pmi.org.pl/krakow

Comments Off

Comments are closed at this time.