Tag Archive 'lean'

Feb 18 2014

Czy chcesz pozostać dinozaurem? – Agile / Lean w zarzadzaniu projektami

Published by under Agile

Wiele firm próbuje poprawić swoją konkurencyjność przy użyciu standardowych narzędzi takich jak:  plany redukcji kosztów, monitorowanie wydatków, próba stworzenia nowych produktów.

Jakie jeszcze działanie może pomóc w sprostaniu konkurencji?

Zastanówmy się jak można:

- obniżyć koszty

- zwiększyć zyski

- osiągnąć więcej

Encyklopedia zarządzania definiuje efektywność jako rezultat podjętych działań, opisany relacją uzyskanych efektów do poniesionych nakładów. Jeżeli udałoby się nam zwiększyć efektywność zespołu projektowego moglibyśmy osiągnąć zamierzone cele (opisane wyżej).

Zwinne podejście (ang. Agile) do projektów niejako z definicji powoduje większą efektywność zespołu projektowego.

 

http://www.pmi.org.pl/index.php/slaski-news/819-czy-chcesz-pozostac-dinozaurem-agile-lean-w-zarzadzaniu-projektami

No responses yet